Välj en sida

Information till hyresgästerna på Jakobsro

Att tänka vid grillning. Vi tycker att alla måste ha möjlighet att grilla. En förutsättning för detta är dock att visa hänsyn för grannarna. Prata gärna med varandra innan grillen tänds. Av säkerhetsskäl är det är förbjudet att använda koleldade grillar på balkongerna eller nära fasaden på uteplatserna. Gasol- och elgrillar får dock användas.

Vi har fått klagomål på att städningen i tvättstugorna inte sköts ordentligt. De som nyttjat tvättstugorna ska se till att det är rent och snyggt då man lämnar den. Har man använt torktumlarna ska man se till att rensa filtret efter sig.

Vi har noterat att somliga ställer ut gamla möbler i källarförrådet eller soprummet. Vi vill påminna om att det är varje hyresgästs egna ansvar att forsla bort sådant skräp som inte ska läggas i sopsorteringen.

Tor Service har tagit över fastighetsskötseln efter Anders Fransson som har gått i pension. Anders kommer dock fortsättningsvis att rycka in emellanåt.

Vi vill jättegärna få in mail-adress till de som har tillgång till en sådan. Skicka din mailadress till kontakt@jakobsro.se

Wexnet har kommit igång med sitt fibernät. Frågor som berör detta ställs enklast direkt till Wexnet.