Historien om Jakobsro

Smeden Jakob Malmqvist (född 1855) startade 1881 en bysmedja i Skir där han bl.a tillverkade hästvagnar, sysslade med hovslageri och diverse smidesarbeten. Smedjan i Skir arranderades dock vilket fick följd att Jakob 1885 köpte en egen smedja på Östregårds Herrgård strax utanför Växjö stads dåvarande östra gräns, d.v.s. där Jakobsro Fastigheter ligger idag. 1891 ödelades smedjan i en brand varför en ny smedja i sten uppfördes utmed Risingevägen där idag det huset som kallas ”Jakobsro” ligger idag.

Öster om smedjan låg dessutom Jakobs bostadshus som han döpte till ”Jakobsro” eftersom han kände att han fann ro där. Under depressionsåren efter första världskriget minskade efterfrågan nästan helt på åkdon och byggnadssmide vilket innebar att företaget letade efter ersättningsprodukter. 1921 började företaget således tillverka sparkstöttingar och kälkar. Dessförinnan hade en ny generation kommit in i företaget vars namn kom att lyda ”J. Malmqvist & Son”. Efter ytterligare några år (1926) . upphörde vagnstillverkningen och hovslageriet och företaget inriktade sig helt på byggnadssmide och tillverkning sparkstöttingar.

Öster om smedjan låg dessutom Jakobs bostadshus som han döpte till ”Jakobsro” eftersom han kände att han fann ro där. Under depressionsåren efter första världskriget minskade efterfrågan nästan helt på åkdon och byggnadssmide vilket innebar att företaget letade efter ersättningsprodukter. 1921 började företaget således tillverka sparkstöttingar och kälkar. Dessförinnan hade en ny generation kommit in i företaget vars namn kom att lyda ”J. Malmqvist & Son”. Efter ytterligare några år (1926) . upphörde vagnstillverkningen och hovslageriet och företaget inriktade sig helt på byggnadssmide och tillverkning sparkstöttingar.

Under 1927 inköptes AB Lövvirkesindustris fabriksbyggnad som låg utmed Fredsgatan. Där förlades sparktillverkningen som då hade blivit en stor produkt. Lokalerna räckte ändå inte till varför man 1936 uppförde en ny fabriksbyggnad som också fick tjäna som svetshall för det alltmera omfattande byggnadssmidet. I mitten på 40-talet hade dock företaget vuxit ur lokalerna på Öster vilket innebar att man 1947 flyttade till nybyggda lokaler i hörnet Storgatan / Smedjegatan. Årsproduktionen hade då vuxit till 135 000 sparkstöttingar och 35 000 kälkar. Totalt tillverkades 2,5 miljoner sparkstöttingar. Den gamla ”sparkfabriken” har efter flytten till Storgatan inhyst Blyertsfabriken Viking, Petri Konfektion, AMI Verkstad (Arbetsmarknadsinstitutet), Växjö Auktionskammare och Dansklubben Swing. 1992 byggdes bostadshuset på Risingevägen. De gamla fabrikslokalerna fick stå kvar men efter det att auktionskammaren flyttat till andra lokaler beslutades det att den stora byggnaden utmed Fredsgatan skulle rivas för att lämna plats åt 25 lägenheter istället. Dessa stod färdiga 1994. 2006 flyttade också Dansklubben Swing till nya lokaler varpå 14 nya lägenheter byggdes på marken där Swinghallen stod samt på en inköpt villatomt som gränsade i väster.

Jakobsro Fastigheter
Södra Järnvägsgatan 9, 352 34, Växjö

Fastighetsskötare
Hyreshuset AB 0470-213 00

E-post
kontakt@jakobsro.se